Den gamle grænsebro – Søndertorv

Lyskunstværket “Words”.

Tid til reflektion – også i vandet.