Søg støtte til dit eget arrangement

Festivalens arrangører ønsker og håber på, at foreninger, institutioner, klubber, grupper og enkeltpersoner vil deltage i festivallen med egne installationer og/eller performance, der støtter op om festivalens ide. I festivalens budget indgår der en pulje, hvor ovennævnte kan søge om finansiel støtte til køb af materialer til gennemførelse af installationer/aktiviteter. Der ydes ikke støtte til arbejdsløn, persontransport m.v.

AloneTogether 1 kompri    2 kompri 4 kompri    Juletræer Nicolai kompri