Hvem står bag Kolding Light Festival?

Bag festivalen står  Kolding Light Festival S/I, der er en non-profit selvejende institution og etableret af Erhvervsgruppen Kolding. Dette er sket med henblik på at skabe en årlig tilbagevendende begivenhed, der har tiltrækningskraft ud over kommunens grænser. Kolding Light Festival S/I tegnes af bestyrelsen.

Indtil sommeren 2018 blev festivalen drevet som et ApS, men for at sprede ”ejerskabet” ud til flere i lokalområdet, valgte Erhvervsgruppen Kolding at ”forære” festivalen til byen.

Erhvervsgruppen Kolding er en i 2012 etableret partiuafhængig gruppen af lokale erhvervsvirksomheder og erhvervsfolk, der bl.a. ønsker at bidrage til, at Kolding og omegn får positiv omtale. Kolding Light Festival er blot en ud af flere aktiviteter, der er iværksat eller støttet af Erhvervsgruppen Kolding.

 

Behind the festival is the Kolding Light Festival S / I, a non-profit self-governing institution and established by Erhvervsgruppen Kolding. This has been done in order to create an annual recurring event that has attractiveness beyond the boundaries of the municipality. Kolding Light Festival S / I is drawn by the board.

Until summer 2018, the festival was run as an ApS, but in order to spread “ownership” to more in the local area, Erhvervsgruppen Kolding chose to “give” the festival to the city.

Erhvervsgruppen Kolding is a political-independent group established in 2012 by local business and business professionals. The group wisch to contribute to Kolding and surrounding areas receiving positive feedback. The Kolding Light Festival is just one of several activities initiated or supported by Erhvervsgruppen Kolding.