Festivallens idé

Kolding Light Festival er en lysfestival, der blev afholdt for første gang i december 2013 i Kolding by. Festivalen vil blive afholdt i den anden december-weekend hvert år. Dette års festival afholdes d. 7.-9. december 2017.

Festivallens idé er at give de besøgende en ny og anderledes oplevelse af Kolding by ved anvendelse af lys og lyd. Med spændende lyssætninger, videolys, interaktive installationer og lyskunst vil byrummet udfolde sig fra en helt ny side. Ønsket er desuden, at festivallen vil kunne give inspiration til besøgende, hvad enten det er byens beboere, turister, kunstnere eller fagfolk.

Det seneste årti er der etableret lysfestivaller overalt i verden. Tættest på Kolding finder vi festivaller i Berlin og Amsterdam, men også i Lyon, Eindhoven, Sydney og Singapore m.fl. leges der med lys. Fælles for alle er, at de tilføjer mere og ny mening til det offentlige rum og viser kultur, skønhed og teknik i elegant forening.

Fra første år har Kolding Light Festival givet økonomisk støttet til frivillige, der har bidraget med egne lysinstallationer.

2013 blev første skridt på en lang udvikling taget, hvor festivallen vil vokse sig større og bredere. Vi startede med relativ få store, men imposante installationer, samt en del mindre installationer. Vi forventer, at omfanget vil udvikle sig over årene og håber desuden, at festivalen vil kunne efterlade blivende lysinstallationer rundt omkring i Koldingegnen.

Kolding Light Festival bygger videre på arrangementet ”Kolding Lyser”, der blev afholdt i årene 2011 og 2012.

Kolding Light Festival ville ikke kunne gennemføres uden stor opbakning fra virksomheder, Kolding Kommune, Kolding Handelsråd, City Kolding, Visit Kolding og mange flere, som du kan læse om her.

Under lysfestivalen er det muligt at opleve både store og mindre lysinstallationer rundt omkring i Kolding by. De største ”Fyrtårne” er beskrevet her: Installationer 2018

 

 

Kolding Light Festival is a light festival that was held for the first time in December 2013 in Kolding city. The festival will be held in the second December weekend each year. This year’s festival will be held from 8. – 8. Of December 2018.

The festival’s idea is to give visitors a new and different experience of Kolding City using light and sound. With exciting lighting sets, video lights, interactive installations and lighting, the urban space will unfold from a brand new page. The wish is also that the festival will be able to inspire visitors, whether they are residents, tourists, artists or professionals.

During the past decade, light festivals have been established all over the world. Closest to Kolding we find festivals in Berlin and Amsterdam, but also in Lyon, Eindhoven, Sydney and Singapore and others. play with light. Common to all is that they add more and new meaning to the public space and show culture, beauty and technology in elegant association.

2013 was the first step in a long development where the festival will grow bigger and wider. We started with relatively few large but imposing installations, as well as a number of smaller installations. We expect the volume to evolve over the years and hope that the festival will be able to leave future light installations around the Kolding region.

Kolding Light Festival builds on the event “Kolding Lyser”, which was held in the years 2011 and 2012.

The Kolding Light Festival could not be implemented without much support from companies, Kolding Municipality, Kolding Trade Council, City Kolding, Visit Kolding and many more, which you can read about here.

During the light festival it is possible to experience both large and smaller light installations around Kolding city. The biggest “lighthouses” are described here: Installationer 2018