Hvad er Kolding Light Festival?

Hvad er Kolding Light Festival ?

Kolding Light Festival er en lysfestival, der blev afholdt for første gang i december 2013 i Kolding by. Festivalen bliver afholdt den anden weekend i december hver år. I år finder festivalen sted fra den 6. – 8. december dagligt fra 17.00 til 21.00.

Festivalens ide er, ved anvendelse af lys og lyd at give de besøgende en ny og anderledes oplevelse af Kolding by. Med spændende lyssætninger, videolys, interaktive installationer og lyskunst vil byrummet udfolde sig fra en helt ny side. Ønsket er desuden, at festivallen vil kunne give inspiration til besøgende, hvad enten det er byens beboere, turister, kunstnere eller fagfolk.

Kolding Light Festival er Danmarks første og største lysfestival. Det er de seneste år blevet hele Danmarks lysfestival med besøgende fra hele landet!

I år vil der op til og under festivalen blive en række foredrag, der bl. a. behandler emner som “Lys som værdiskaber”. Se mere om programmet senere her på siden.

Lørdag aften kl. 21:10 lukker og slukker festivalen med et brag af et fyrværkeri på Slotssøen midt i Kolding by.

 

What is the Kolding Light Festival?

Kolding Light Festival is a light festival that was held for the first time in December 2013 in the City of Kolding. The festival will be held the second weekend in December each year. This year the festival will take place from 6-8 December daily from 17:00 to 21:00.

The idea of ​​the festival is, by applying light and sound, to give visitors a new and different experience of Kolding city. With exciting lighting sets, video lights, interactive installations and lighting, the urban space will unfold in a brand new way. The wish is also that the festival will be able to inspire visitors, whether they are residents, tourists, artists or professionals.

The Kolding Light Festival is Denmark’s oldest and biggest light festival. In recent years it has become the whole of Denmark’s light festival with visitors from all over the country!

This year there will be a number of lectures durring the festival with topics like “Light as Value Creator”. See more about the program later on this page.

Saturday evening at. 21:10 closes and extinguishes the festival with a bang of fireworks on Slotssøen in the middle of Kolding town.

Læs mere /read more here

 - komp